BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT BİLGİLERİ

Bilimsel Program09 Aralık 2022, Cuma

SAAT SALON 1
07:00 - 10:30 KAYIT
10:00 - 10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Abdülkadir Göksel, Selçuk İnanlı
Fazıl Apaydın Türkiye'de Yüz Plastik Cerrahinin Dünü Bugünü 10'
10:30 - 12:30 YÜZ GENÇLEŞTİRMEYE CERRAHİ YAKLAŞIM OTURUMU
Moderatör: Abdülkadir Göksel
Yusufhan Süoğlu Alt Blefaroplasti 8'
Gökçe Özel Yüze Yağ Enjeksiyonu Uygulamaları 8'
Mehti Şalvız Endoskopik Kaş Kaldırma 8'
Mevlüt Okumuş Yüz Germe Yaklaşımım 8'
Vitaly Zholtikov Orta Yüz ve Alt Blefaroplasti 8'
Temporal Lift - Badem Göz Estetiği 8'
Yury Rusetskiy Septal Perforasyon Onarımı 16'
Tamer Erdem Üst Blefaroplasti ve Kaş Kaldırma 8'
Tevfik Sözen Genişletilmiş Derin Boyun Germe 8'
İlker Yiğit Endolazer Gıdı Lipoliz 8'
Gürkan Kayabaşoğlu Çene Ucu Estetik Cerrahisi 8'
Vitaly Zholtikov Midface Cerrahisi 8'
Soru & Cevap & Tartışma 15'
12:30 - 13:30 Açık Kürsü - Güncel Muayenehane Yönetmeliği - Güncel Gelişmeleri
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 16:30 CANLI CERRAHİ OTURUMU
Moderatörler : Fazıl Apaydın, Tevfik Sözen, Tamer Erdem
Yury Rusetskiy - Septal Perforasyon Onarımı
Vitaly Zholtikov - Orta Yüz Gençleştirme, Alt Üst Blefaroplasti,Temporal Lift
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 17:15 Svitlana Korkunda Alexa Dolguları ile Yüz Gençleştirme 15'
17:15 - 19:00 VİDEO SUNUM OTURUMU
Moderatör : Tevfik Sözen
Eda Aydın İple Yüz Askılama 8'
Zeliha Kapusuz Gencer Yüze Dolgu Uygulamaları 8'
Ahmet Altıntaş Mentoplasti 8'
Ahmet Caymaz Deep Plane Facelift 8'
Havva Gül Özdemir Göz Altı Dolgu Uygulaması 8'
Yüksel Toplu Otoplasti 8'
Başak Çaypınar Üst Yüz Botulinum Toksin Uygulaması 8'
Şamil Şahin Etnik Rinoplastide Nazal Dorsum Şekillendirilmesi 8'
Zeynep Erdoğan Çetin Mikro İğneleme İle Yüz Gençleştirme 8'
Serap Güralp Massater Toksin Uygulaması 8'
Süheyl Haytoğlu Gamze Estetiği 8'
Parviz Aslanov Revizyon Rinoplasti Yaklaşım Şeklim ve Önemli Teknikler 8’
Soru & Cevap & Tartışma 15'

10 Aralık 2022, Cumartesi

SAAT SALON 1
08:30 - 10:00 BOTOLİNUM TOKSİN OTURUMU
Moderatör : Esin Özlem Atmış
Vedat Oruk Kozmetik Toksin Uygulamaları - Üst Yüz 8'
Yusuf Orhan Uçal Botox - Dysport Karşılaştırması 8'
Nagihan Bilal Alt Yüz Toksin Uygulamaları 8'
Serap Güralp Migren Toksin Uygulaması 8'
Tülay Erden Habeşoğlu Mezotoksin Uygulamaları 8'
Gül Soylu Özler Sialore Tedavisinde Toksin Uygulaması 8'
Gökçe Özel Pitoz Tedavisinde Toksin Uygulaması 8'
Ahu Birol Toxin Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 8'
Teoman Dal Diş Sıkma Botoksu 8'
Soru & Cevap & Tartışma 15'
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 12:40 RİNOPLASTİ OTURUMU
Moderatör : Ozan Seymen Sezer
Emrah Çelik Etnik Burunda Tripod Oluşturulması 8'
Elad Azizli Kıkırdak Pushdown 8'
Ümit Taşkın Etnik Burun 8'
Gürkan Kayabaşoğlu Dinamik Rinoplasti Konsepti,Yaramaz Burunlara Çözümler 8'
Fatih Öktem Rinoplastide Vazgeçemediklerim 8'
Muhammed Yanılmaz Orta Çatı Rekonstrüksiyonu 8'
Ahu Birol Dermatolog Gözüyle Rinoplastide Kalın Deri Yönetimi 8'
Ozan Seymen Sezer Tetris Konseptiyle Rinoplasti 8'
Tamer Erdem Kapalı Yaklaşımla Yapısal Rinoplasti 8'
Mustafa Balcıoğlu Mikromotor Osteoplasti 8'
Devrim Bellek Lateral Krural Flep Teknikleri 8'
Utku Kubilay Eksternal Nazal Valve Yetmezliğinin Konkal Kıkırdak ile Düzeltilmesi 8'
Fikret Kasapoğlu Eğri Burun Yaklaşımım 8'
Can Alper Çağıcı Burun Ucu Projeksiyon ve Rotasyonunda Göz Kararı mı? Analiz mi? 8'
Soru & Cevap & Tartışma 15'
12:40 - 13:40 ÖĞLE YEMEĞİ
13:40 - 15:00 RİNOPLASTİ BEYİN FIRTINASI
Moderatör : Köksal Yuca
Uğur Çerçi Radiks ve Nasal Dorsuma Yaklaşım 4'
Cavid Cabbarzade Mukoperikondrial Spreader Flep 4'
Vedat Taş Eğri Burun,Kolay Bir Yolu Var mı? 4'
Tural Fatullayev Revizyon Rinoplastide Endoskopik Septal Perforasyon Onarımı 4'
Özgür Kemal Semer Burunda Dorsal Rekonstrüksiyon 4'
Uğur Çerçi Tip Plasti 4'
Volkan Sunter Medial Krural Strut 4'
Gürkan Keskin Preservasyon Cerrahisi, Hangi Teknik Hangi Hastada Seçilmeli ? 4'
Alev Camcıoğlu Supratip Break 4'
İsa Kaya Estetikte ve Rinoplastide Işık ve Çizgiler 4'
Ferhat İlen Revizyon Rinoplastide Kostal Kartilajın Avantajları 4'
Arda Pelen Tip Projeksiyonu ve Rotasyonunda Modifiye Septal Ekstansiyon Grefti 4'
Ozan Erol Dorsum Koruyucu Cerrahide Subdorsal Flep 4'
Selim Turan Burun Apertura ve Sırtının İnceltilmesi 4'
Hüseyin Özay Burunda Yan Duvar Estetiği 4'
Soru & Cevap & Tartışma 15'
15:00 - 15:30 Uydu Sempozyumu
Jalupro ile Ligament Biorestorasyonu ve Yüz Gençleştirme Uygulamaları
Konuşmacılar : Mustafa Acar, Emre Erkilet

15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 17:15 NON - MİNİMAL İNVAZİV YÜZ GENÇLEŞTİRME OTURUMU
Moderatör : Teoman Dal
Esin Özlem Atmış Ameliyatsız Yüz Germe / Facetite 8'
Betül Şahin Altın İğne Radyofrekans Uygulamaları 8'
Ayşe Sezim Şafak Alloblast Fibrocell Uygulamaları 8'
Bilge Ateş Kimlerde Kalsiyum Hidroksiapatit Kullanalım 8'
Teoman Dal Hifu ile Yüz Sıkılaşma 8'
Tülay Erden Habeşoğlu PRP'nin Yüz Gençleştirmede Yeri 8'
Zeynep Erdoğan Çetin Yüz Gençleştirmede Polinükleotid Uygulamaları 8'
Soru & Cevap & Tartışma 15'
17:15 - 19:15 VİDEO OTURUMU
Moderatör : Ender İnci
İskender Alkın Solmaz Alt Blefaroplasti 8'
Baver Şimşek Uzun Dönemde Tip Projeksiyonunun Kontrolü 8'
Sevinç Bayrak Mentoplasti 8'
Barlas Aydoğan Kapalı Rinoplastide Piezo Cerrahisi 8'
Şahnur Güler Gamze Estetiği 8'
Mustafa Acar Kristal Dolgu ile Yüz Gençleştirme Uygulamaları 8'
Gül Soylu Özler Bişektomi 8'
Ender İnci Tip Plastide Etkili Sütür Teknikleri 8'
Serkan Barışkan Tip Plastide Kullandığım Teknikler 8'
Mircafer Seyid Rinoplasti Sonrası Gelişen Kıkırdak Enfeksiyonlarında Revizyon Burun Cerrahisi Tecrübem 8'
Tural Fatullayev Yüksek Radiksli Burunda İskelet ve Cilde Yaklaşım 8'
Özlem Tök Post Blefaroplasti Alt Kapak Retraksiyonunun Sert Damak Grefti İle Tamiri 8'
İsa Kaya Fasiyal paralizide dinamik onarım yöntemleri 8’
Soru & Cevap & Tartışma 15'

11 Aralık 2022, Pazar

SAAT SALON 1
08:00 - 09:00 OTOPLASTİ OTURUMU
Moderatör : Tamer Erdem
Yüksel Toplu Otoplasti 8'
Süheyl Haytoğlu Otoplasti (İnsizyonlu - İnsizyonsuz ) 8'
İbrahim Ercan Fasiyel Flep Otoplasti 8'
Ahmet Altıntaş Otoplastide Kurtarıcı Manevralar 8'
Halim Aysel Otoplastide Fasyaperikondriyal Flep 8'
Soru & Cevap & Tartışma 20'
09:00 - 10:00 EĞRİ BURUN CERRAHİSİ OTURUMU
Moderatör : Selçuk İnanlı
Barlas Aydoğan Dorsum Koruyucu Cerrahisi İle Eğri Burun Düzeltilmesi 8'
Tamer Erdem Kapalı Yaklaşım İle Eğri Burun 8'
Şaban Çelebi Eğri Burnu Nasıl Düzeltiyorum ? 8'
Ender İnci Kolaydan Zora Eğri Burun Yaklaşımı 8'
Soru & Cevap & Tartışma 20'
10:00 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 11:30 ÇENE CERRAHİSİ OTURUMU
Moderatör : Tevfik Sözen
Cemre Geze Çene ve Yüz Bölgesi Estetiğinin Değerlendirilmesi ve Tedavi Planlaması 10'
Türkan Nadire Yeşil Orafasiyal bölgede TME ve Bütünsel Yaklaşımın Önemi 10'
Mehmet Manisalı Ortognatik Cerrahide 3 Boyutlu Planlamanın Sihri 10'
Erol Cansız Ortognatik Cerrahi: Ne zaman ve Nasıl? 10'
Soru & Cevap & Tartışma 20'
11:30 - 12:30 GLADYATÖRLER SAVAŞI - EPISODE 2 / STRUCTURE VS PRESERVATION
Moderatörler : Abdülkadir Göksel, Tarık Şapçı
Taşkın Yücel
Fazıl Apaydın
Emre İlhan
Structure
Elad Azizli
Sercan Göde
Tevfik Sözen
Preservation
12:30 - 13:00 20 YILLIK RİNOPLASTİ SERÜVENİ PANELİ
Moderatör : Selçuk İnanlı

Konuşmacılar : Taşkın Yücel
Fazıl Apaydın, Tarık Şapçı
Yusufhan Süoğlu
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:30 Lipocube ile Baş Boyun Cerrahisinde Yağ Grefti ve SVF Kullanımı
Moderatör: Gökçe Özel
Konuşmacı: Tunç Tiryaki
14:30 - 16:00 ZOR BURUN OTURUMU
Moderatör : Cem Meço
Sercan Göde Zor Burunda Açık mı Kapalı mı? 8'
Tarık Şapçı Açık mı kapalı mı? Nedenleri ve Sonuçları 8'
Ahmet Alp Rinoplastide Deri Problemleri ve Yönetimi 8'
Yaşar Çokkeser İleri Deforme Burunda Stratejiler 8'
Selçuk İnanlı Eğri Burna Yaklaşım 8'
Yusufhan Süoğlu Teknik Değiştiren Zorluklar 8'
Fatih Öktem Nazal Dorsumda Kemik Şekillendirme 8'
Eyüp Bozkurt Greftsiz Zor Eğri Burun 8'
Gürkan Kayabaşoğlu Yunan Burnu Cerrahi Tedavisi: Neden Bu Kadar Zormuş? 8'
Cem Meço Rinoplasti Sonrasında BOS Rinoresi, Tanısı, Takibi ve Tedavisi 8'
Soru & Cevap & Tartışma 15'
16:00 - 16:15 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Konuşmacı : Cem Sefa Yavuz

KURSLAR

SAAT 9 ARALIK CUMA
KURS SALONU 1
16:00 - 18:00 AÇIK VE KAPALI RİNOPLASTİ KURSU
Eğitmenler : Yusufhan Süoğlu, Tarık Şapçı
KURS SALONU 2
17:00 - 18:00 BOTOLİNUM TOKSİN KURSU
Eğitmenler : Vedat Oruk, Nagihan Bilal
KURS SALONU 3
17:00 – 18:00 YÜZE YAĞ DOLGUSU & KÖK HÜCRE UYGULAMASI KURSU
Eğitmenler : Gökçe Özel, Betül Şahin, İlker Yiğit
SAAT 10 ARALIK CUMARTESİ
KURS SALONU 1
17:30 - 18:30 BLEFAROPLASTİ KURSU
Eğitmenler : Gökçe Özel, İskender Alkın Solmaz
KURS SALONU 2
17:30 - 18:30 EĞRİ BURUN RİNOPLASTİ KURSU
Eğitmen : Taşkın Yücel
KURS SALONU 3
17:30 - 18:30 DOLGU KURSU
Eğitmenler : Betül Şahin, Esin Özlem Atmış
KURS SALONU 4
17:30 - 18:30 SEPTORİNOPLASTİ KURSU
Eğitmen : Fazıl Apaydın
KURS SALONU 5
16:00 - 17:00 PRESERVATİON RİNOPLASTİ KURSU
Eğitmen : Abdülkadir Göksel
KURS SALONU 6
16:00 - 17:00 DEEP PLANE FACELİFT KURSU
Eğitmen : Tevfik Sözen
SAAT 11 ARALIK PAZAR
KURS SALONU 1
14:00 - 15:00 KEDİ GÖZ ESTETİĞİ & TEMPORAL LİFT KURSU
Eğitmen : Tevfik Sözen